kagamine_len kagamine_rin kaimuari tagme // 1250x1000 // 943.1KB kagamine_len kagamine_rin kaimuari // 800x768 // 153.1KB
1